Làm sao để sửa 1 vài lỗi của sim ghép iphone 6 plus

Làm sao để sửa 1 vài lỗi của sim ghép iphone 6 plus

Nơi chuyên buôn bán gia sim ghep iphone 6 plus mac không
Lỗi khi dùng đến sim ghép
Thử nghiệm thực tế chứng tỏ, máy ghép SIM sử dụng tốt có khả năng cho phép gọi điện, gửi tin nhắn iMessage, chat trên FaceTime hay kết nối 3G được.

hiện giờ, iPhone lock sử dụng SIM ghép chỉ còn một lỗi nhỏ. kéo theo đó, khi nhấn *101#, nó vẫn chưa cử động để check tiền trong account.

Lỗi Hostspot, app gửi tin nhắn free toàn bộ imessage không chuyển động, Facetime
– đăng nhập theo đường dẫn system ->library -> carier bundles ->iphone -> “tên nhà mạng của người dùng” -> carrier.plist bằng mặc định dòng thứ 2 -> Supported SIMs để xem các mục cần xóa rồi xóa mục đấy.

– đăng nhập vào var/mobile/Library/Preferences/com.apple.AppSupport.plist đổi mấy các dòng chấp dứt bằng đuôi us thành đuôi vn.
– Reboot lại máy
-Máy đề nghị active imessage và facetime -> đồng ý.